Chồng bị cắm sừng khi đồng ý cho vợ làm người mẫu đồ lót