Giận chồng, nữ nhân viên văn phòng vào khách sạn với trai lạ