U23 VN vs U23 Uzbekistan, nhất quyết không địt, không cửng, để lấy sức còn cổ vũ